MBG Campaign Landing Page

Nicorette® kan hjælpe dig med at stoppe for altid

Vær vild med smagen…eller få dine penge tilbage med Nicorette® QuickMist, Sugetabletter og Tyggegummi*

Hvis du 14 dage efter købet ikke er tilfreds med smagen, kan du få dine penge refunderet*

Køb et af Nicorette® produkterne, der indgår i kampagnen, i en fysisk eller online butik

Vores produkter

For mere information

*Vilkår og kampagnebetingelser

 1. Kampagnen gælder kun danske forbrugere over 18 år og produkter købt i Danmark. Undtaget er: Johnson&Johnson medarbejdere og deres familie, begrænsede datterselskaber og deres bureauer samt alle som er professionelt involveret i denne kampagne. 
 1. Kampagnen omfatter følgende Nicorette® produkter: Tyggegummi Fruitmint 2 mg 30 pcs. 30 stk; Tyggegummi Fruitmint 4 mg 30 stk; Tyggegummi Freshmint 2 mg 30 stk; Tyggegummi Freshmint 4 mg 30 stk; Tyggegummi Whitemint 2 mg 30 stk; Sugetabletter Icymint 2 mg 20 stk; Sugetabletter Fruit 2 mg 20 stk; 1 stk. QuickMist 1mg Cool Berry 150 sprays; 1 stk. QuickMist 1mg Freshmint 150 sprays. Købet skal være foretaget i perioden 01.04.2021 - 30.06.2021. Køb af produkter kan gøres online eller i fysiske butikker. Udvalget af produkter kan variere fra butik til butik.  
 1. Anvende produktet som anvist på pakken. Refundering kan ske for maksimalt én pakke.  
 1. Såfremt du efter 14 dage efter købsdatoen ikke er tilfreds med smagen af Nicorette® Tyggegummi, Nicorette® Sugetabletter eller Nicorette® QuickMist, kan du få refunderet beløbet for det pågældende produkt. For at få dine penge refunderet skal du udfylde onlineformularen ”Pengene tilbage” på nicorette.dk/pengene-tilbage/formular samt vedlægge billede dokumentation af din kvittering. Refunderingsformularer skal indsendes til Johnson & Johnson (herefter benævnt den kampagneansvarlige). Refunderingen kan først ske efter 14 dage efter købsdatoen og indenfor 30 dage købsdato, ellers anes refunderingen som ugyldigt og vil ikke blive behandlet.   
 1. Refunderingsformularen skal være udfyldt og indsendt til den kampagneansvarlige senest 30 dage efter købet. Krav om refundering indsendt efter denne periode vil ikke blive behandlet. 
 1. Kampagnen slutter den 30.06.21. Alle krav om refundering skal være modtaget senest 30.07.2021 
 1. Krav om refundering skal ske via onlineformularen på nicorette.dk/pengene-tilbage/formular og ikke i fysiske eller online butikker. 
 1. Købskvitteringen er krævet og skal være dateret indenfor kampagneperioden 01.04.21 -30.06.21. 
 1. Købskvitteringen må IKKE være ændret eller forfalsket. I tilfælde af dette vil kvitteringen anses som ugyldig.  
 1. Et gyldigt refunderingskrav vil medføre tilbagebetaling af det fulde beløb dokumenteret på kvitteringen dog max 210 DKK. 
 1. Refunderingen vil ske via en bankoverførsel til refunderingsansøgerens konto, såfremt de indtastede oplysninger oplyst i onlineformularen ”pengene tilbage” formularen er korrekte vil refunderingskravet blive udbetalt indenfor 28 dage efter returneringsformular er indsendt.   
 1. Kun én refundering pr. husstand (uanset produkttype, smag, styrke eller pakningsstørrelse).  
 1. Krav om refundering der ikke lever op til kampagnens betingelser, vil ikke blive behandlet. Enhver ulæselig, beskadiget eller ukomplet refunderingskrav vil blive anset som ugyldig. 
 1. Enhver beslutning taget af den kampagneansvarlige er gældende og den kampagneansvarlige vil ikke indgå i en korrespondance om ugyldige krav/refundering. 
 1. I tilfælde af omstændigheder udenfor rimelig kontrol af den kampagneansvarlige eller anden slags omstændighed hvor svindel, misbrug, og/eller en fejl (menneskelig eller teknisk), påvirker eller kunne påvirke det korrekte formål med kampagnen, og kun i tilfælde hvor det er uundgåeligt, forbeholder den kampagneansvarlige sig retten til at ændre eller aflyse kampagnen, eller ændre vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Dog bestræbes det at minimere antallet af påvirkede forbrugere. 
 1. Den kampagneansvarlige forbeholder sig retten til at verificere alle informationer og til at nægte at tilgodese krav om refundering, hvor der er rimelig grund til at tro, at der har været et brud på disse vilkår og betingelser eller hvilken som helst anden brud på disse kampagnebetingelser.  
 1. Alle instruktioner udgør en del af gældende vilkår og betingelser for denne kampagne. 

 

Kampagneansvarlig: Johnson & Johnson, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark