NICORETTE®
 • Produktinformation

  Nicorette®

  Nicorette® bruges til beh. af tobaksafhængighed gn. lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Anb. brug max. 1 år. Må ikke bruges ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Bør bruges med forsigtighed af personer med sukkersyge, tandprotese (tyggegummi), sensitiv/betændt hud/eksem (plaster). Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig hos små børn. Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u. 15 år. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning.

  Bivirkninger: Øget frekvens af mundsår kan forekomme efter rygeophøret. Meget alm./alm.: Hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, hikke, hoste, mave/tarm-gener som kvalme og for meget mavesyre, øm/irriteret/ brændende fornemmelse i mund/hals, smerter i tyggemusklen, øget spytsekretion, mundtørhed, smagsforstyrrelser, irritation i mundslimhinden, næsetilstopning, hævelse på huden, kløe, rødmen. Ikke alm.: Hjertebanken, nældefeber.

  Nicorette Whitemint, Fruitmint, Freshmint, Classic. Medicinsk tyggegummi, 2 mg eller 4 mg nikotin.

  Dosering: Bruges ved rygetrang. Brug 4 mg, hvis du er vant til at ryge > 20 cig. dgl. eller > 6 i rygeafvænningstest score ellers 2 mg. Maks. 24 stk. dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug tyggegummi i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. Tyggeteknik: Tyg langsomt og lad tyggegummiet hvile i munden ind imellem. Pakninger: 30 stk., 105 stk. og 210 stk.

  Nicorette Invisi depotplaster. Dagsplaster 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg nikotin (10 mg/16 timer, 15 mg/16 timer og 25 mg /16 timer). Dosering: Hold helt op med at ryge. Rygere, der ryger > 20 cig. dgl: 25 mg plaster dgl. i 8 uger, derefter 15 mg dgl. i 2 uger og endelig et 10 mg plaster dgl. i 2 uger. Placeres på et ubehåret, ulæderet hudområde og fjernes igen v. sengetid. Brugen bør normalt ophøre efter 6 mdr. I komb. m. Nicorette tyggegummi, Cooldrops sugetabletter, Microtab resoribletter, QuickMist mundhulespray eller inhalator: 25 mg plaster sm. m. 5-6 stk. 2 mg tyggegummi/sugetabletter/resoribletter, 1-2 pust mundhulespray hver 30-60 min. eller 4-5 inhalatorpropper dgl. i 8 uger. Nedtrapning: et 15 mg plaster dgl. i 2 uger, efterfulgt af et 10 mg plaster dgl. i 2 uger - i begge tilfælde suppleres med samme antal tyggegummi/sugetabletter, resoribletter, pust mundhulespray eller inhalatorpropper. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af tyggegummi/sugetabletter/resoribletter/ mundhulespray/inhalatorpropper nedtrappes gradvist over 12 mdr.

  Pakninger: 25 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 15 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 10 mg/16 timer, 14 stk.

  Nicorette QuickMist mundspray. Opløsning hvor 0,07 ml indeholder 1 mg nicotin. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives én spraydosis ind i munden. Undgå at ramme læberne og inhaler ikke, så det undgås, at der kommer spray i luftvejene. Undlad at synke i et par sekunder efter brug, og spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anvendes. Der kan bruges op til 4 pust i timen. Brug ikke mere end 2 pust pr. dosering og max. 64 pust (4 pust i timen i løbet af 16 timer) i døgnet. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust).

  Nicorette Microtab Lemon og Classic resoribletter. Sublinguale, resoribletter, 2 mg nicotin.

  Dosering: Resoribletten placeres under tungen, hvor den langsomt opløses (ca. 30 min.). Den initiale dosis bør individualiseres. Initialt anbefales 1 resoriblet/time, men ryges der mere end 20 cig. dgl. eller > 6 i rygeafvænningstest score anbefales 2 resoribletter/time. Normalt er 8-12 eller 16-24 resoribletter/dag tilstrækkeligt. – Der kan suppleres med flere, dog maks. 40 dagligt. Ved rygestop: Brug fuld dosis i mindst 3 mdr., før der langsomt trappes ned og afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 resoribletter/dag, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Tag resoribletter ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller så meget som muligt og prøv at stoppe med at ryge inden 6 mdr. Pakninger: 20 stk. el. 90 stk.

  Nicorette Cooldrops sugetabletter 2 mg nicotin. Dosering: Bruges ved rygetrang hos rygere, der ryger < 20 cig. dgl. Normalt anvendes 8-12 per dag, dog ikke flere end 15. Behandlingen fortsættes i mindst 3 måneder, og brugen trappes derefter ned. Anv. i mere end 6 mdr. anbefales generelt ikke. Sugeteknik: Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er helt opløst. Må ikke tygges eller synkes og mad og drikke må ikke indtages, mens sugetabletten er i munden. Pakninger: 20 stk. el. 160 stk.

  Nicorette inhalator. 10 mg nikotin (4 mg frigøres) pr. inhalatorprop. Indeholder nikotin til ca. 20 min. Dosering: 6-12 propper dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug inhalatoren i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. I komb. m. Nicorette Invisi depotplastre: 25 mg plaster bruges sammen med 4-5 inhalatorpropper dgl. i 6-12 uger. Nedtrapning: 15 mg plastre dgl. i 3-6 uger, efterfulgt af 10 mg plastre dgl. i 3-6 uger - i begge tilfælde suppl. med 4-5 inhalatorpropper dgl. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af inhalatoren nedtrappes gradvist over 12 mdr. Pakninger: 18 stk. el. 42 stk.

  Nicorette næsespray. 0,5 mg nikotin pr. dosis ("pust"). Dosering: 1 pust (0,5 mg) i hvert næsebor ved rygetrang. Min. 8 doser (pust i hvert næsebor) pr. dag med en anb. på 1-2 doser (højst 3) pr. time initialt dog højst 40 doser (80 pust) pr. døgn. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug sprayen i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før langsom nedtrapning og afslutning, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Anb. ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget permanent og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. Brug i mere end 6 mdr. anb. ikke. Pakning: Flaske med 10 ml.

  Læs indlægssedlen på www.indlaegsseddel.dk for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 7020 5212, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Marts 2015.