Vilkår og kampagnebetingelser

group_3_copy_2_1_1.png

Kampagnevilkår

 1. Tilbudet gælder for personer bosat i Danmark, som er fyldt 18 år, undtaget ansatte hos McNeil Denmark ApS og dennes datterselskaber, deres agenturer, personer der er professionelt involveret i denne kampagne samt deres familier.
 2. Gyldigt ved køb af én pakke af følgende Nicorette® produkter: Tyggegummi Fruitmint 2 mg 30 stk.; Tyggegummi Fruitmint 4 mg 30 stk.; Tyggegummi Freshmint 2 mg 30 stk.; Tyggegummi Freshmint 4 mg 30 stk.; Tyggegummi Whitemint 2 mg 30 stk.; Sugetabletter mint 2 mg 20 stk.; Sugetabletter Fruit 2 mg 20 stk.; QuickMist 1 mg CoolBerry 1 stk; QuickMist 1 mg Freshmint 1 stk i butik eller online i perioden 01.01.22-31.03.22.
 3. Tjek produkttilgængeligheden online eller i butikken.
 4. Baseret på brug af produktet som anvist på pakken.
 5. Hvis du ikke er tilfreds med smagen 7 dage efter dit køb af et produkt, der opfylder betingelserne, kan du kræve tilbagebetaling af købsprisen for produktet op til en maksimal købsværdi på 220 DKK. For at gøre dette skal du udfylde tilbagebetalingsformularen på nicorette.dk/pengene-tilbage/formular og vedhæfte et købsbevis i form af en udspecificeret bon eller onlinekvittering, der viser det købte produkt, der opfylder betingelserne, den pris, du har betalt for det, den forhandler, du har købt det fra, samt købsdatoen, der ligger inden for kampagneperioden.
 6. Krav modtaget af arrangøren, som ikke er indsendt 7 dage eller mere efter købsdatoen på kvitteringen, er ikke gyldige og vil ikke blive behandlet.
 7. Krav skal indsendes til arrangøren inden for 30 dage fra købet. Krav indsendt efter denne periode vil ikke blive behandlet.
 8. Tilbudet udløber d. 31.03.22. Alle krav skal være modtaget senest d. 30.04.22.
 9. Det er ikke muligt at gøre krav på tilbagebetaling via nogen forhandler eller i nogen butik.
 10. Internetadgang nødvendig.
 11. Udspecificeret bon eller onlinekvittering påkrævet og skal være dateret inden for kampagneperioden. Enhver form for ændret eller modificeret kvittering er ugyldig.
 12. Et gyldigt tilbagebetalingskrav giver fordringshaver ret til en tilbagebetaling af den pris, der er betalt for det produkt, der opfylder betingelserne, baseret på den pris, der er anført på kvitteringen, under hensyntagen til eventuelle kampagnetilbud, op til en maksimal købsværdi på 220 DKK.
 13. Hvis gyldige oplysninger indsendes via tilbagebetalingsformularen, vil tilbagebetalingen ske via bankoverførsel i henhold til den oprindelige fordringshavers bankoplysninger inden for 28 dage fra modtagelsen af et gyldigt krav.
 14. I tilfælde af at bankoplysningerne ikke er opgivet på tilbagebetalingsformularen, eller at disse er ugyldige ved et ellers gyldigt krav, vil arrangøren kontakte fordringshaver via e-mail og bede denne om at indsende en ny tilbagebetalingsformular med de korrekte bankoplysninger.
 15. Kun ét krav (uanset produkttype, smag, styrke eller pakkestørrelse) pr. hustand. Ingen større partier eller tredjepartsanvendelser.
 16. Tilbagebetalingskrav, der ikke opfylder de specifikke kampagnekrav, vil ikke blive behandlet. Alle ulæselige, beskadigede eller ufuldstændige tilbagebetalingskrav vil være ugyldige.
 17. Arrangørens beslutning er endelig, og arrangøren vil ikke indgå i nogen korrespondance vedrørende et eventuelt ugyldigt tilbagebetalingskrav.
 18. I tilfælde af begivenheder, der ligger uden for arrangørens rimelige kontrol, eller i situationer, hvor svindel, misbrug og/eller fejl (menneskelige fejl eller computerfejl) påvirker eller vil kunne påvirke korrekt gennemførelse af denne kampagne, og kun hvor omstændighederne gør dette uundgåeligt, forbeholder arrangøren sig retten til at annullere eller ændre kampagnen eller disse vilkår og betingelser til enhver tid, men vil altid bestræbe sig på at minimere påvirkningen af deltagerne med henblik på at undgå unødvendig skuffelse.
 19. Arrangøren forbeholder sig retten til at verificere alle ansøgninger og afvise at honorere tilbagebetalingskrav, hvor der er rimelig grund til at tro, at der er sket et brud på disse vilkår og betingelser eller nogen anvisninger, der udgør en del af betingelserne for denne kampagne.
 20. Alle anvisninger udgør en del af vilkårene og betingelserne.
 21. For at gøre det muligt for dig at deltage i konkurrencen vil vi anvende dine oplysninger i henhold til vores privatlivspolitik: https://www.nicorette.dk/personbeskyttelseserkl%C3%A6ring.
 22. Personoplysninger, som du har opgivet i forbindelse med din deltagelse, vil blive behandlet i en database udelukkende med henblik på at gennemføre denne konkurrence. Sådanne oplysninger vil ikke blive anvendt til noget andet formål end det, der er opgivet i disse ’Regler og vilkår’, eller som du specifikt har accepteret derudover. Dine personoplysninger vil til enhver tid blive behandlet som fortrolige og i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Du kan anmode om adgang til dine personoplysninger eller få berigtiget eventuelle fejlbehæftede eller upræcise oplysninger ved at sende en e-mail til [email protected]. Ved at deltage i konkurrencen giver du samtidig dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i henhold til vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men i så fald vil du ikke længere kunne deltage.

Kampagneansvarlig: McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark.

Læs altid vejledningen. For mere information www.nicorette.dk. DK-NI-2100238